Поліклінічне відділення

Поліклінічне відділення розташовано  за адресою вул. Декабристів, 87

Завідуючий відділенням: Денисенко Василь Михайлович

тел. – 2-53-49

 

           На сьогоднішній день поліклініка розрахована на 500 відвідувань в день. Нараховує 32 лікаря, 43 медичних сестер та 15 молодших медичних сестер.

           Поліклініка є  спеціалізованим профілактичним, лікувально-діагностичним центром. Робота в відділенні здійснюється згідно з  Конституцією України, законами України про охорону здоров’я, Кримінальним Кодексом, наказами, постановами, методичними рекомендаціями МОЗ України та положеннями про лікарню, поліклініку, правилами внутрішнього  трудового розпорядку, посадовими інструкціями та положеннями, стандартами по організації виконання робіт та  протоколами з надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі. Поліклініка забезпечує кваліфікаційну амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню району, планує та проводить міроприємства,  направлені на профілактику та зниження загальної захворюваності з тимчасової непрацездатності і інвалідізації хворих працездатного віку, широко впроваджує в практику сучасні методи  і засоби профілактики та лікування захворювань, надає консультативну допомогу всім відділенням центру ПМСД.

В структурі поліклінічного відділення функціонують:

 • надання першої невідкладної  допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках;
 • своєчасне і кваліфіковане надання лікарської допомоги населенню, як на амбулаторному прийомі та і при наданні допомоги хворим вдома, які за станом здоров’я і характером захворювання не можуть відвідати поліклініку;
 • консультативний прийом хворих, направлених  з центру первинної медико-санітарної допомоги;
 • раннє виявлення  захворювань, кваліфікаційне і   в повному об’ємі обстеження хворих;
 • своєчасна госпіталізація осіб, що потребують лікування з попереднім максимальним обстеженням хворих;
 • відновлювальне лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, з наслідками порушення мозкового кровообігу, з захворюваннями і ушкодженнями опорно-рухового апарату;
 • усі види профілактичних оглядів;
 • диспансеризація населення, в тому числі: відбір осіб, що підлягають динамічному спостереженню за станом їх здоров’я, проведення кваліфікаційного обстеження і систематичного лікування в залежності від характеру і протікання захворювання, вивчення умов праці і побуту, розробка методів профілактики;
 • проведення протиепідемічних міроприємств: щеплення, виявленні інфекційних хвороб, динамічне спостереження за особами, що були в контакті з заразними хворобами і реконвалесцентами;
 • експертизу часткової і стійкої непрацездатності хворих, видачу та продовження листків непрацездатності і трудових рекомендацій тим, хто потребує переведення на іншу роботу;
 • направлення на лікарсько-трудову експертизу комісію осіб з ознаками стійкої втрати непрацездатності;
 • відбір на санаторно-курортне лікування;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району.

 

     В поліклініці Васильківської ЦРЛ веде прийом лікар-мамолог Коваленко О.В.  Діяльність кабінета направлена діагностику та лікування передракових, запальних та після лактаційних і після травматичних ускладнень молочних залоз. З метою діагностики та лікування виконується:

 • УЗД молочних залоз;
 • проста біопсія, прицільно-пункційна біопсія  молочної залози під контролем УЗД;
 • діагностика клітин взятих з вогнищевої ділянки;
 • операційне видалення доброякісних пухлин;

 

В поліклінічному відділенні можна провести  діагностичне обстеження:

 • електрокардіограма;
 • реовазографія судин верхніх та нижніх кінцівок;
 • УЗО (Эхо) серця.

 

Реєстратура

        

         Графік роботи:  8:00 - 18:00

         Телефон для довідок: (04571)  2-51-11

 

         Реєстратура є структурним підрозділом поліклініки, який забезпечує своєчасну організацію хворих на прийом до відповідного лікаря з доставкою амбулаторних карт до кабінетів в поліклініці та реєстрацію викликів додому, правильне ведення та збереження картотеки поліклініки, інформує населення про порядок роботи поліклініки, про години прийому лікарями всіх спеціальностей, про порядок попереднього запису на прийом до лікаря, про дні та години прийому рай фахівцями, про правила підготовки, місце, дні та години проведення лабораторних та інструментальних обстежень.