Рентгенологічне відділення

Розташоване за адресою:

Васильків, вул.. Декабристів, 87. тел.: 2-37-00, 2-37-04

Завідуюча відділенням – Молчанова Людмила Іванівна, лікар рентгенолог вищої категорії.
 

 

 Лікарі рентгенологи :

             Пруднік Володимир Іванович;
             Бахмутов  Раміль Ренатович, лікар протитуберкульозного відділення.

Розміщення :

 Рентгендіагностичне відділення розміщене в чотирьох кабінетах, в різних корпусах.

          У відділенні працює 11 рентгенлаборантів, що забезпечує безперебійну та цілодобову роботу кабінетів, три молодших медичних сестри.

  1)   Рентгеніський кабінет , що розташований у  х і р у р г і ч н о м у  корпусі,      за адресою – вул. Декабристів, 87, на першому поверсі, оснащений Рентгенапаратом типу КРД-50 «Індіаком-01» на 3 робочих місця,  Кабінет працює цілодобово, в режимі невідкладної допомоги, несе на собі переважне навантаження .

2).  Рентгенкабінет  п о л і к л і н і к и, розміщений на першому поверсі малого поліклінічного  корпусу ,за адресою –вул. Декабристів, 87,  На оснащенні кабінету  рентгенівський  комплекс на 2 робочих місця HF-525 PLUS №153-768.

3).  Рентгенівський  ф л ю о р о г р а ф і ч н и й  кабінет розміщений  на ІІ-му поверсі малого поліклінічного корпусу. Кабінет оснащений флюорографічним апаратом з цифровою обробкою зображення, типу КРД- 50 « Індіаскан – 01»

В кабінеті виконуються скринінгові профілактичні флюорографічні обстеження.

Використання цифрової апаратури знижує дозове навантаження на пацієнтів. 

 4).  Рентгендіагносичний кабінет протитуберкульозного відділення, знаходиться в корпусі протитуберкульозного відділення за адресою: 08625, с. Путрівка, вул.. Леніна., на І – му поверсі.

 Оснащений   рентгенапаратом    Р У М – 20 М    на три робочих місця, №207.


 

  В рентгенвідділенні виконуються  різноманітні  обстеження,як по змісту, так і по складності,  а саме:

      -  рентгенобстеження скелету,(  кістково-суглобової системи, черепа, хребта, у тому числі з функціональними пробами);

      - органів  грудною порожнини, з використанням спеціальних методик обстеження  (томографія, контрастування стравоходу, спеціальні  укладки);

      -  обстеження сечовивідної системи, з використанням контрасних речовин (екскреторна орографія, ретроградна цистографія, тощо);

       - обстеження жовчовивідних шляхів, зокрема, контрасну  холангіографію, холецистографію;

       -  гайморографія,

       -  гістеросальпінгографія;    

       -  обстеження шлунково-кишкового тракту зконтрастуванням.

Широко застосовуються методики спеціальних досліджень, включно з викорисканням  контрасних речовин, з відповідно високою складністю.

 

Відповідальність за організацію роботи несе лікар рентгенолог.

      Виконання процедур проводиться під контролем і з участю лікаря рентгенолога. Зменшення променевого навантаження досягаємо використанням оптимально-мінімальних доз опромінення та правильними методиками, застосуванням високочутливої рентгенівської плівки.