Клініко-діагностична лабораторія

Розташована за адресою вул. Декабристів, 87

тел. 2-46-76

Завідувач лабораторією: Черноіванова Ася Олексіївна

Лабораторія Васильківської ЦРЛ відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров`я.

  Структура клінічної діагностичної лабораторії (КДЛ) Васильківської ЦРЛ
 

Адміністративне підпорядкування:

 • клінічний відділ КДЛ     
 • цитологічний  відділ КДЛ
 • біохімічний відділ  КДЛ   
 • імунологічний відділ КДЛ
 • бактеріологічний відділ КДЛ
 • дитячий відділ КДЛ
   

Методичне підпорядкування:

 • відділ КДЛ у відділенні інтенсивної терапії
 • відділ КДЛ у Гребінківської районної лікарні
 • відділ КДЛ у сільськіх лікарськіх медичної амбулаторіях
   

КДЛ має  відділи в таких лікарнях та амбулаторіях:

 • Відділ КДЛ у Гребінківської  районної лікарні;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Кодаки;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Лосятин;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. В. Салтанівка;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Дослідницьке;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Калинівка;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Ксаверівка;
 • Відділ КДЛ у амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Плисецьке.  


 Штат КДЛ Васильківської ЦРЛ складається з 41,5 посад.     

 Лікарі-лаборанти 9,0 посад. Працюючих - 6 фізичних осіб, з них 5 мають вищу категорію.

 Середній медперсонал складає 29,0 посад. Працюючих - 24 фізичних особи, вищу категорію мають 17.


Виробнича діяльність  КДЛ Васильківської ЦРЛ

 Клінічна лабораторія Васильківської ЦРЛ виконує гематологічні, загально - клінічні, біохімічні, імунологічні та бактеріологічні дослідження.

 А саме:

    1. Загальноклінічні дослідження:

     - дослідження сечі,

     - дуодентального вмісту,

     - спинномозкової рідини,

     - ексудатів та транссудатів,

     - мокротиння,

     - калу,  

     - жіночі мазки на флору.
 

    2. Гематологічні дослідження:

     - аналіз крові загальний на сучасному європейському гематологічному аналізаторі Elite 3.

     - визначення гемоглобіну геміхромним  методом,

     - підрахунок кількості лейкоцитів в камері Горяєва,

     - підрахунок кількості еритроцитів в камері Горяєва,

     - визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) за методом Панченкова,

     - визначення кольорового показника,

     - підрахунок лейкограми та описання морфології лейкоцитів,

     - підрахунок кількості тромбоцитів в пофарбованих мазках за методом Фоніо,

     - підрахунок кількості ретікулоцитів в пофарбованих мазках,

     - визначення часу згортання крові за методом Сухарєва,

     - дослідження товстої краплі на малярійний плазмодій,

     - визначення базофільної зернистості в еритроцитах в мазках крові.
 

    3. Біохімічні дослідження:

     - визначення показників білкового обміну :

     - загального білка біуретовим методом,

     - сечовини уреазним методом,

     - креатиніну за кольоровою реакцією з пікриновою кислотою,

     - тимолової проби,

     - визначення альбуміну з індикатором бром-крезоловим зеленим,

     - сечової кислоти за реакцією з фосфорно–вольфрамовим реактивом;

     - визначення показників ліпідного обміну:

     - загального холестерину ферментативним методом,

     - бета-ліпопротеідів в сироватці крові (ЛПНП),       

     - визначення показників вуглеводного обміну:

      - глюкози крові ферментативним глюкозооксидазним методом,

     - визначення показників пігментного обміну:

     - білірубіну та його фракцій методом Ієндрашика – Креггорна – Грофа,

     - визначення показників активності ферментів:

     - активності аланінамінотрансферази в сироватці крові,

     - активності аспартатамінотрансферази в сироватці  крові,

     - активності альфа–амілази за методом Каравея,

     - активності холінестерази  в біологічних рідинах з ацетилхолін хлоридом,        

     - активності гаммаглутамілтранспептідази за реакцією з дінітроаніліном,

     - показники згортання та протизгортання (коагулограмма).
 

 4. Імунологічні дослідження:

  - визначення груп крові перехресним методом та за допомогою  стандартних сироваток,

  - визначення резус-фактору методом аглютинації в сольовому середовищі в пробірках,

  - дослідження сироватки крові на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту В. (Реакція РОПГА – якісна),

  - дослідження сироватки на наявність повних резус-антитіл методом аглютинації в сольовому середовищі,

  - проба на виявлення імунних гемолізинів (за системою АВО),

  - комплекс серологічних реакцій (реакція зв’язування комплементу - реакція Вассермана),

  - реакція мікроприцепітації з кардіоліпіновим антигеном  (якісно),

  - визначення С-реактивного білка латексним методом,

  - визначення ревматоїдного фактору (РФ) латексним методом.
 

5. Бактеріологічні дослідження:

 - виявлення мікобактерії туберкульозу (КСБ= КСП= БК) методом прямої бактеріоскопії мазка з фарбуванням за Цілем-Нільсеном,

 - виявлення Demodex brevis, D. folliculorum методом мікроскопіі нативного препарату,

 - визначення ключових клітин анаеробної мікрофлори в препаратах, пофарбованих за Грамом (при гарднерельозі),

 - виявлення морфологічних структур хламідій у досліджуваному матеріалі  забарвленому за методом Романовського-Гімзи,

 - виявлення гонококів і трихомонад у досліджуваному матеріалі забарвленому метиленовим синім та за модифікованим  методом Грама,

 - виявлення міцелію  та спор паразитарного гриба при мікроскопії клінічних зразків.
 

6. Цитологічні дослідження:

  - виявлення атипових клітин в пофарбованих препаратах транссудатів ексудатів,  виділеннях жіночих статевих органів, молочних залоз, мокротиння та ін.

 - цитологічна оцінка вагінальних мазків.

 

 З метою підвищення якості аналізів, на прийом в лабораторію введений попередній запис.

 Записатися на прийом можливо особисто з 10.00  до 15.00 за тел. (045 71)  246 76.